Monthly Archives: August 2010

konsoll direkt vid inloggning i os x

lärde mig precis ett par balla grejer:

vid inloggningen i OS X kan man kringå den vanliga grafiska inloggningen på en uppstartad dator och trilla rakt in i unix-konsollen.

gör så här:

vid inloggning, skriv >console istället för användarnamnet och tryck på enter.

har du defaultinställningen att visa användare med användarnamn synliga och därmed inte kan skriva in ett användarnamn så kan man få fram användarfältet genom att trycka Command+Option+piltangent+Enter