SP3 och RWW active-x

det har varit lite surr på nätet om att active-x komponenten för rdp slutar att fungera om man installerar sp3 för XP.

så här löste jag det:
REG DELETE HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{AF586AAE-B62A-420E-B796-294E7EE64C70} /va /f
REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{AF586AAE-B62A-420E-B796-294E7EE64C70} /va /f
REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\MUILanguages\RCV2\msrdp.ocx /va /f
REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\Nls\MUILanguages\RCV2\msrdp.ocx /va /f
regsvr32 /s /u msrdp.ocx

REG ADD HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850}\iexplore
REG ADD HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850}\iexplore\ /v Flags /t REG_DWORD /d 4 /f

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *