dagens konstiga XP-kommando:

blastcln:

inbyggt i XP finns ett verktyg för att ta bort msblaster. mycket aktuellt. och det känns lite märkligt att MS skulle skicka med ett removaltool för ett specifikt virus med operativet.

C:\WINDOWS>blastcln /v
Microsoft Blaster/Nachi removal tool started on Tue Jul 01 11:24:08 2008
Checking 116 services.
Checking 68 processes.
Checking startup registry keys.
Checking known Blaster/Nachi filenames.
**** No Blaster/Nachi infection found ****
Microsoft Blaster/Nachi removal tool stopped.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *